Vzgojen in šolan pes je želja vsakega lastnika

Vzgojen in šolan pes je želja vsakega lastnika

Kinološko društvo Sežana vabi k vpisu v pomladanske tečaje šolanja psov in sicer: 29.1.2017, 5.2.2017 in 12.2.2017 od 8 do 12 ure v društvenih prostorih na Orleški cesti v Sežani.

Tečaji potekajo v notranjih prostorih, na vadbišču društva in primestnem okolju

program tečaja je zasnovan tako, da je primeren za vse velikosti in pasme psov, tudi mešančke.

Trajanje tečaja:

Tečaji pričnejo 12.2.2017 in trajajo približno tri mesece dvakrat tedensko dve polni uri v manjših skupinah, sledijo individualni pogovori in nasveti o težavah vodnikov pri delu s psi.

Vodnik psa:
Najbolje je, da v tečaj vodi psa tisti, ki ga pes v družini najbolj upošteva. Za otroke-vodnike priporočamo najnižjo starostno mejo 12 let po predhodnem dogovoru s starši o pogojih, pod katerimi bo moral delati njihov otrok s psom v skupini in doma.

Program MALA ŠOLA:
–  Socializacija psa (privajanje na najrazličnejše vplive iz neposredne okolice)
–  Vzpostavljanje pravilne komunikacije in navezave med vodnikom in psom.
Učilnica:                                                                                                                                        ·-Življenje s psom.                                                                                                                       -Veterinarsko predavanje.                                                                                                     -Prehrana psa                                                                                                                                Poligon:

Učenje navezave med vodnikom in psom

Učenje pravilnega načina potrditev in izrekanje pohvale/graje

Navajanje vodnika na pravilno igro s psom

Pravilno učenje osnovnih povelj (sedi, prostor, pridi, hoja na popuščenem povodcu).

Spoznavanje urbanega okolja

Po končanem tečaju prejmejo vodniki diplomo za opravljen tečaj male šole

Program B BH

Vse vodnike in pse se pripravlja za zahtevnejši izpit B-BH. Program B-BH je sestavljen iz vaj poslušnosti na vadišču, usposabljanju psa za življenje v urbanem okolju in splošnega teoretičnega znanja vodnika. V kolikor pes in vodnik do konca tečaja ne osvojita zadovoljivega znanja ali pes ni dovolj star, lahko opravljata izpit A.

Zaključni izpit:
Ob koncu tečaja lahko tečajniki opravljajo v društvu izpit po Pravilniku Kinološke zveze Slovenije. Izpit se vpiše v delovno knjižico psa. Starostna omejitev za pristop k izpitu B-BH je 15 mesecev.

Usposobljenost psa po tečaju:
Pes lahko po koncu tečaja nadaljuje šolanje glede na sposobnosti in značilnosti svoje pasme in po posvetu z inštruktorji o primerni obliki šolanj za vodnika in psa  višja stopnja šolanja po mednarodnih IPO programih, rally obidience). Lahko postane tekmovalec kinološkega društva Sežana po programih B-BH in SLO sledar.