IPO

POGOJI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

Starost psa na dan izpita:

 • Izpit “A”     12 mesecev
 • Izpit “B – BH”     14 mesecev
 • Izpit “C”     16 mesecev
 • Izpit “IPO 1″     18 mesecev
 • Izpit “IPO 2″     19 mesecev
 • Izpit “IPO 3″     20 mesecev
 • Izpit “IPO – FH”     20 mesecev
 • Izpit “SLO – FH”     20 mesecev
 • ·Izpiti »A«, »B – BH« in »C«, so izpiti nižje stopnje.
 • ·Izpiti »IPO 1« , »IPO 2« , »IPO 3« , »IPO – FH« in »SLO – FH« so izpiti višje stopnje.

Pes in vodnik, ki nimata opravljenega izpita »B – BH« (izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovni izpit za vodnika) ne mora opravljati višjih izpitov in licenc za tekmovanja (Agility…….).

 

Na dan prireditve mora pes doseči predpisano starost ali predpisani izpit. Pri tem ni izjem.

 •   Pri izpitih lahko sodelujejo vsi psi, ne glede na velikost, pasmo ali rodovnik.
 •   Vodnik se lahko na isti dan udeleži le ene prireditve.
 •   Na isti prireditvi lahko vodi največ dva psa.
 •   Posamezni pes lahko na isti dan opravlja le en preizkus.
 •   V primeru, ko pes uspešno opravi preizkus, sme naslednjo stopnjo opravljati čez štiri tedne.
 •   Pred vsakim prvim nastopajočim iz naslednje stopnje, naj nastopi zadnji udeleženec nižje stopnje.
 •   Izpita po programu B – BH in C se ne moreta opravljati na tekmovanju šolanih psov.
 •   Goneče psice smejo vedno nastopati, potrebno pa je, da so nameščene stran od ostalih udeležencev.
 •   Breje in doječe psice ne smejo nastopati. Bolne živali in tiste, pri katerih se sumi, da so okužene, so izključene iz vseh prireditev.
 •   Za uspešno opravljen izpit se šteje: Izpit »A« – min. 70 % – ocena se poda v obliki / OPRAVIL oz. NI OPRAVIL / ; Izpit »B – BH« – min. 42 točk (poligon, če tega ni, ne moreta nastopiti v urbanem okolju), v urbanem okolju mora dobiti min. oceno zadostno ; pri izpitu »B – BH« in »C« obeh, oz. štirih delov izpita ni mogoče opravljati ločeno, ampak samo skupaj. V kolikor je bil opravljen samo en del izpita, ga je potrebno v bodoče znova opraviti v celoti.
 •   Za izvedbo izpitov morata biti prijavljena najmanj dva udeleženca – izpitnika.
 •   Pri izpitu mora biti pes pripet na kovinsko zatezno ovratnico, vendar le ta ne sme biti pripeta na zateg (pripeta na oba obročka, ali na tisti obroček, ki ne zateguje ovratnice).
 •   Na izpitu se mora vodnik obnašati športno, v skladu z pravili lepega obnašanja.
 •   Če vodnik nosi pokrivalo, se mora, ob prijavi in odjavi pred sodnikom odkriti.
 •   Vodnik povodec drži v levi roki (lahko v obeh skupaj – levi in desni), ko psa odpne, pa povodec spravi v žep, ali ga obesi preko leve rame – na desno stran telesa /desni bok oz. kolk/.
 •   Vsak nastopajoči pes mora imeti delovno knižico, oz. če izpit opravlja prvič, se mu knjižica izda naknadno.
 •   Pes brez delovne knjižice ne sme nastopiti na tekmovanju šolanih psov (izpit A lahko opravlja na tekmi, ostalih izpitov pa ne)
 •   Lastnik psa je odgovoren za vsako škodo, ki jo njegov pes povzroci osebi ali stvari.
 •   Potrdilo o obveznih cepljenjih je potrebno pred začetkom preizkusa na zahtevo predložiti sodniku oz. vodji prireditve.
 •   Vodnik, ki je z enim psom že opravil izpit B – BH, mu le tega ni potrebno vec opravljati (predložiti mora izkaznico)
 •   Glasovna povelja so izrečena normalno – kratke posamezne besede.
 •   Uporablja se lahko katerikoli jezik, vendar mora biti za isto dejanje uporabljana ista beseda.
 •   V kolikor pes še po tretji ponovitvi povelja vaje ne izvede, se vajo prekine brez ocene.
 •   Pri odpoklicu se lahko namesto povelja SEM, uporabi ime psa. Oboje skupaj se šteje kot dvojno povelje.
 •   Vsaka vaja se začne in konca v osnovnem položaju (pes sedi ob vodnikovi levi nogi)
 •   Pes, ki je poškodovan, bolan, ali kakorkoli hendikepiran, se lahko po odločitvi sodnika, izloči iz nadaljnjega nastopanja.
 •   Odločitev odgovorne osebe – sodnika je dokončna. Vsako kritiziranja dela sodnika, oz. sojenja, ima lahko za posledico prenehanje opravljanje izpita in uvedbo nadaljnjih disciplinskih ukrepov zoper kršitelja.
 •   V primeru utemeljenih zadržkov na oceno – kršitve predpisov, oz. pravil s strani sodnika, je pisna pritožba možna.
 •   Pritožbo se lahko poda v utemeljenih primerih, ki se ne nanašajo na oceno dela, temveč na kršitve pravilnika s strani sodnika. Pritožbo podpiše predsednik društva in priče, posreduje se jo v osmih dneh, Komisiji za šolanje na KZS.

Izvleček iz pravilnika KZS