ZBIRANJE PRIJAV V SPOMLADANSKE TEČAJE PASJE ŠOLE Vpisi vsako nedeljo od 8. do 12. ure na društvenem vadbišču

ZBIRANJE PRIJAV V SPOMLADANSKE TEČAJE PASJE ŠOLE                                                     Vpisi vsako nedeljo od 8. do 12. ure na društvenem vadbišču

Kinološko društvo Sežana vabi na vpise v tečaje šolanja vse lastnike, ki se želijo s svojim psom zbližati, zabavati in ga ob tem naučiti še poslušnosti. Tečaji pričnejo 14. Februarja 2016 na društvenem vadbišču.

MALA ŠOLA (starost psa 3 – 8 mesecev)

 Prvo leto življenja našega psa je obdobje osnovne vzgoje
Vzgoja in poučevanje psa je proces, v katerem psu postavljamo meje, kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno, ko v procesu učenja potrjujemo želeno oziroma odpravljamo neželeno vedenje. Če neko stvar psu dovolimo danes, mu jo moramo dopuščati tudi v prihodnje. Pomembno je, da z vzgojo pričnemo takoj, ko pride kužek v nov dom. Vzgoja poteka vsak trenutek, ki ga preživimo s psom, zato ne sme  biti časovno omejena.

Tečaj sestavlja 10 srečanj. Posamezno srečanje traja dve šolski uri ali nekoliko dlje. Društvo vodnikom omogoča prvo šolsko uro v obliki predavanja in video prikaza (psihologija šolanja, prehrana psa in skrb za zdravo življenje ). Udeležba na predavanjih je zelo zaželena, skorajda obvezna, saj tako vodniki pridobijo osnovna izhodišča za nadaljnje učinkovito šolanje psa oz. lažje delo na tečajih.

Tečaj poteka dvakrat tedensko. Vodi ga licenčni inštruktor kinološkega društva,  tečaj se zaključi z internim izpitom. Vodnik pridobi diplomo o uspešno zaključenem tečaju s katerim šolanje psa lahko nadaljuje.

Katere veščine se bomo naučili :

- pozornost psa na vodnika je osnova komunikacija vodnik – pes

- vodena igra, ki utrjuje odnos vodnik – pes

- izgrajevanje naveze psa na vodnika

- odpoklic, ki zagotavlja prihajanje psa v različnih situacijah

- varnost psa, pravilen izhod iz avtomobila, hoja po cesti i.t.d.

- navajanje psa na dotikanje in nego, da je lažje pri veterinarju, frizerju ali pri stiku z drugimi ljudmi

- osnove prepovedi

- vodljivost na povodcu, da nas kuža ne vleče

- učenje osnovnih povelj – sedi in prostor.

TEČAJ NIŽJE STOPNJE: (starost psa 8 do 12 mesecev)            »A«, »B-BH«, »C« (tečaj poteka po programih Kinološke zveze Slovenije (KZS).

PROGRAM VIŠJE STOPNJE: »IPO 1, IPO 2, IPO 3, IPO FH.

PROGRAM: » RO«

NADALJEVALNI TEČAJ POSLUŠNOSTI