SLAVNOSTNA PODELITEV PRIZNANJ USTANOVITELJEM DRUŠTVA

SLAVNOSTNA PODELITEV PRIZNANJ USTANOVITELJEM DRUŠTVA

DRAGE KINOLOGINJE SPOŠTOVANI KINOLOGI PREJEMNICE IN PREJEMNIKI PRIZNANJA KINOLOŠKEGA DRUŠTVA SEŽANA

Bistveno je spoznanje, da edino stalnico v življenju predstavljajo spremembe, na katere se moramo prilagoditi, če ne želimo obstati, ampak nadaljevati. Družbene spremembe, ki smo jim priča, nam navidezno niso naklonjene. Virtualnost izriva resničnost. Pa vendar smo ljudje del narave in kinologija je odlična alternativa virtualnosti. Seveda ob zavedanju, da bo treba vložiti veliko napora v prilagajanje resničnim situacijam. Največ povpraševanja bo zagotovo po gibanju in ljubezni do živali – pa ne gibanju v fitnesu, ampak tistem prvinskem, ki s(m)o se ga naučili mimogrede v dobi odraščanja.

Vsem prejemnikom priznanj se v imenu UO Kinološkega društva Sežana iskreno zahvaljujem za prispevek k razvoju kinologije!

Predsednik: Ljubo Gorup