Članarina

Obveščamo člane Kinološkega društva Sežana, da poravnajo članarino za leto 2014 do 30. Januarja na transakcijski račun ali pri blagajničarki Idi Benčini v času šolanja na vadbišču. Članarina za leto 2014 je 30 €.